Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Γιατί φωνάζεις?
-Τι κοινό έχουν η περίοδος και το vtec?

-Και τα δύο κάνουν την γυναίκα σου να σε φωνάζει.