Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Σφαγή-Πώς λέγεται ένα πρόβατο χωρίς πόδια?


-Σύννεφο