Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ενστάσεις και άλλα ...


-Γιατί οι δικαστές ξέρουν καλή ορθογραφία?


-Γιατί ακολουθούν το νόμο κατά γράμμα.