Στείλτε τα δικά σας

  • Σας αρέσουν όλα αυτά που διαβάζετε?
  • Έχετε κάποια απορία η παρατήρηση?
  • Θέλετε να γίνετε και εσεις μέλος της Λαίλαπας?
  • Έχετε ιδιαίτερο χιούμορ?
  • Σας έχουν χαρακτηρίσει ως καμμένο?
  • Πιστεύετε ότι αυτοί που σας το είπαν ειρωνικά είναι ξενέρωτοι?
  • Πιστεύετε ότι αυτοί που σας το είπαν κολακευτικά είναι και γ...ω τα άτομα?
  • Θέλετε να συμμετάσχετε στο κάψιμο των εγκεφαλικών κυττάρων των συνανθρώπων σας?

    Αν απαντήσατε σε όλα ΝΑΙ τότε θα μας βρείτε και στο Facebook στην σελίδα μας Πύρινη Λαίλαπα Blog, όπου δημοσιεύονται αυτόματα όλα τα νέα posts και μπορείτε να μας βάλετε όσα Like τραβάει η ψυχή σας!