Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Λαέ είσαι εδώ;-Τι είναι 1000 ΜΛ ΚΚΕ;