Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς?

- Τι κάνει ένας παπάς πάνω σε έναν άλλο?

- Ξερή!