Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

cos^2(x) + sin^2(x) = 1

- Πώς περνάει ένας μαθηματικός από έναν τοίχο?


- Έστω πόρτα...