Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Μόνο για σκληρούς


Εκεί που περπατάει ένα σκατό στο δρόμο το σταματάει ένα άλλο και του λέει:
Σ2: -Ρε σκατό που πας?
Σ1: -Να ληστέψω μια τράπεζα!
Σ2: -Να ρθω και γω?
Σ1: -Και δεν έρχεσαι...!

Λίγο πιο πιο κάτω τα δύο σκατά συναντούν ένα τρίτο που τους λέει:
Σ3: -Γεια σου σκατό! Γεια σου σκατό!
Σ1: -Γεια σου σκατό!
Σ2: -Γεια σου σκατό!
Σ3: -Που πάτε?
Σ1: -Να ληστέψουμε μια τράπεζα!
Σ3: -Να ρθω και γω μαζί σας?
Σ1 και Σ2: -Και δεν έρχεσαι...!

Προχωράνε τα τρία σκατά και συναντάν ένα τέταρτο:
Σ4: -Γεια σου σκατό! Γεια σου σκατό! Γεια σου σκατό!
Σ1: -Γεια σου σκατό!
Σ2: -Γεια σου σκατό!
Σ3: -Γεια σου σκατό!
Σ4: -Που πάτε?
Σ1 και Σ2 και Σ3: -Να ληστέψουμε μια τράπεζα!
Σ4: -Να έρθω μαζί σας?
Σ1 και Σ2 και Σ3: -Και δεν έρχεσαι?

Προχωράνε τα τέσσερα σκατά και συναντάν μια ευκοίλια:
Ε: -Γεια σου σκατό! Γεια σου σκατό! Γεια σου σκατό!Γεια σου σκατό!
Σ1 και Σ2 και Σ3 και Σ4: -Γεια σου ευκοίλια!
Ε: Για που το βάλατε?
Σ1 και Σ2 και Σ3 και Σ4: -Πάμε να ληστέψουμε μια τράπεζα!
Ε: -Να έρθω μαζί σας?
Σ1 και Σ2 και Σ3 και Σ4: -Μπα... αυτές είναι δουλειές για σκληρούς άντρες...