Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Καρότο 
-Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των λαγών?


-Το χιπ χοπ!