Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Καμιά μπάμια δε φάγαμε...


- Πότε ξεχωρίζεις την κλανιά απ' το χέσιμο?


- Όταν είναι πολύ αργά...