Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Καμιά μπάλα δεν παίξαμε...
- Πώς λέγεται μια παρέα άσχημων γυναικών?- Καμπιονάτο.