Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Κάθε πανσέληνο...- Γιατί οι ταλαντώσεις δεν κάνουν σεξ???

- Γιατί έχουν πάντα περίοδο!