Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Dr. Chuck


Όταν ο Chuck Norris κάνει εγχείρηση, την αναισθησία την κάνουν στους χειρούργους
Ο τελευταίος γιατρός που προσπάθησε να κάνει κολονοσκόπηση στον Chuck Norris απεικονίζεται παρακάτω: