Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Ανέκδοτα εκ των έσω...


Βλέπει ένα γάντι ένα χέρι και του λέει πονηρά:

- Εμείς οι δύο νομίζω ότι ταιριάζουμε...