Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Βρουμ!


Πως να μάθεις και συ με απλά βήματα αγωνιστικές τεχνικές οδήγησης από τον Master Lee!*Δεν φέρουμε καμμιά ευθύνη για υλικές και σωματικές ζημιές.