Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Προσθήκες στην ύλη από το Υπουργείο Παιδείας


Έπειτα από αμέτρητες παρακλήσεις και δεκάδες ώρες συνεδριάσεων, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τη μαθηματική εταιρία αποφάσισαν την αλλαγή της ύλης στα βιβλία των μαθηματικών. Πρόκειται για θεμελιώδη αξιώματα τα οποία θα προστεθούν στις σελίδες των νέων βιβλίων μαθηματικών σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, μερικά από τα οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

O Chuck Norris:

1) Ξέρει πού παν τα 4
2) Μπορεί να βρει τρεις ρίζες σε μια εξίσωση 2ου βαθμού
3) Διαιρεί με το 0
4) Εχει μετρήσει 2 φορές ως το άπειρο
5) Ξέρει το τελευταίο ψηφείο των αριθμών π και e
6) Όταν διαιρεί δεν υπάρχει ΠΟΤΕ υπόλοιπο
7) Έχει τετραγωνίσει τον κύκλο
8) Μπορεί να βρει |χ|<0


Επίσης, θα γίνεται ιστορική αναφορά σε λύσεις που έχει δώσει μέσω των μαθηματικών, π.χ.: Έλυσε με το πυθαγώρειο θεώρημα το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων...