Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Δέκα? nononono...
Υπάρχουν 10 είδη ανθρώπων...

Αυτοί που ξέρουν δυαδικό και αυτοί που δεν ξέρουν....

.