Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Κάδρα και άλλα ....-Τι διαφορά έχουν ένας ναός και ένας κάκτος?


-Στο ναό τα καρφία είναι από την μέσα μεριά