Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Σπάσανε τα νερά...

- Πώς κάνεις έναν υδραυλικό να κλάψει?
- Του σκοτώνεις την οικογένεια...