Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Έναν τόνο, παρακαλώ...


- Ποια είναι η αγαπημένη μάρκα τόνου των μαθηματικών?

- Όριο Μάρε...