Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Βλέπω ρωγμές-Πως λέγεται η εφεύρεση που δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να περνά μέσα από τοίχους?

-Πόρτα