Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Βήματα-Πόσοι δάσκαλοι χορού χρειάζονται για ν' αλλάξουν μία λάμπα?


-Πέντε!  Έξι!  Εφτά! Ο χτώ!