Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

No money...

- Λεφτά υπάρχουν...
- Πού???
- Εκεί, δίπλα απ' τη noisetta...