Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Γεωγραφία


-Ποιο είναι το αντίθετο της Μυτιλήνης?
-Μην τη δένεις.


-Ποιο το αντίθετο του Φανταστικό?
-Ήβη στην Σύρο.