Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Το Κούστικο Ανέκδοτο

Ήταν δύο μπαλόνια στην έρημο και λέει το ένα στο άλλο:
-Πρόσεχε, κάτω έχει κάκτουσΣΣσσΣΣσσΣΣσσσσσσσσσΣσΣΣσΣσσσς ......

ΥΓ 1: Το ΣσΣσΣ(..) προφέρεται με έξοχη κούστικη προφορά. Αλλιώς το ανέκδοτο δεν έχει νόημα.
ΥΓ 2: Μαθήματα Σιίσματος παραδίδονται από τον Chardal. Πληροφορίες εντός.
.