Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Περι κυκλακίων...


-Τι διαφορά έχουν ένας μαθηματικός και ένας αστυνόμος?

-Ο μαθηματικός προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο, ενώ ο αστυνόμος να κυκλώσει το τετράγωνο.