Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Μα τον Όσιρι!


Είναι στην αρχαία Αίγυπτο τα παιδάκια στην 1η Δημοτικού με την δασκάλα τους. Τους λέει λοιπόν η δασκάλα για εξάσκηση να γράψουν ό,τι θα τους υπαγορεύσει. Βγάζουν λοιπόν αυτά τις πέτρινες πλάκες τους, ένα σφυρί, ένα καλέμι και αρχίζουν να "γράφουν":
-Ο Φαραώ της Αιγύπτου ....
Τακ τακ τακ τουκ, σκόνες, φασαρία, από κάτω τα παιδάκια γράφουν. Με το που κάθεται η σκόνη η δασκάλα συνεχίζει:
-Είναι ένας άνθρωπος πολύ ισχυρός ....
Τακ τουκ τακ τικιτικι σκόνες, τα παιδιά γράφουν την πρόταση. Με το που κάθεται η σκόνη η δασκάλα συνεχίζει.:
-Κερδίζει όλες τις μάχες και δοξάζει την Αίγυπτο ....
Τακα τικι τουκα τακι λικι λικι κζικι κζικι, σκόνες, φασαρία, έγραψαν και αυτήν την πρόταση. Λέει λοιπόν η δασκάλα την τελευταία πρόταση:
-Ο Φαραώ της Αιγύπτου είναι ένας Άντρακλας!
Τικι τακα τουκ, ένα παιδάκι σηκώνει το χέρι του και ρωτάει:
-Κυρία το "Άντρακλας" με πόσα αρχ...ια γράφεται?
.