Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Ξεσκόνισμα-Τι είπε το AZAX στο παράθυρο?


-ΦΣτ!