Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Βρείτε τις διαφορές...

- Τι διαφορά έχει ο Χριστός με την εικόνα του?

- Η εικόνα του έχει μόνο ένα καρφί...