Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Βαθιές Ανάσες
-Πως επιχειρεί μια ξανθιά να σκοτώσει ένα χρυσόψαρο?


-Με πνιγμό κάτω από το νερό!