Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Τιμωρία!-Τι είναι καφέ και κάθεται στην γωνία?


-Ένα άτακτο σκατό!