Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Και τρία lol...

Αν ο χημικός τύπος του νερού είναι Η2O, τότε ο χημικός τύπος του αγιασμού δε μπορεί να είναι παρά Η2OMG...