Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Θα πάρω τα βουνά...

- Τι διαφορά έχει ο Δίας με την Ομάδα Δϊας?

- Ο Δίας ήταν συνέχεια στον Όλυμπο, ενώ η Ομάδα Δίας είναι συνέχεια στα Everest...