Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Λιμνίσια ψάρια


-Πώς λέγεται το ψάρι του γλυκού νερού που ζεί στα σκατά?

-Χέστροφα