Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Σύλλογος Περιστεράηδων


-Πώς λέγεται ο συνδυασμός ένός πουλιού, από αυτά με τα φτερά που πετούν, και ενός μωρού?

-Τσιουάουα

by Tsigarahs