Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Φόβος και Τρόμος-Η φοβία προς τα ύψη λέγεται υψοφοβία.
-Η φοβία προς τα κλειστά μέρη λέγεται κλειστοφοβία.
-Η φοβία προς τον Τσακ Νόρρις λέγεται λογική.