Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Ένα μυαλό χειμώνα-καλοκαίρι...

- Γιατρέ έχω αμνησία...
- Τι έχεις???
- Τι έχω???