Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Ούρδα...

Σε συνοικιακό μπακάλικο, στον πάγκο των τυριών εξελίσσεται ο παρακάτω διάλογο:

Πελάτης: -Αυτό δεν έχ' αλάτι ά?
Πωλήτρια: -Μην τσ' ακούς τι λεν στη τηλιώρασ', δεν υπάρχ' κανένα να μην έχ' αλάτι!
Πελάτης: - Μόνο η ούρδα δεν εχ'.
Πωλήτρια: -Κι αυτήν έχ', π'ως δεν έχ.
Πελάτης: -Οχ' α η ούρδα δεν έχει...