Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Bur bur bur bur ...-Πως λέγετα ο Έλληνας τραγουδιστής που κάνει μμπγχχχοοοοαααπρρττπσψσσσσς?


-Αντώνης Remus