Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Να τος ρε, εκεί κάτω είναι!


-Πως λέγεται ο οδηγός του WRC που ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος?


-Βγάζει Μάτι Λάτβαλα.