Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Τσίμπα μία Ρόγα

Πώς λέγεται η ρόγα του  "The Human Torch" απ' τους Fantastic 4?
-Πιρόγα...

.