Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Ζωοκολυμπίσματα
Πώς λέγεται μια κατσίκα που κολυμπάει ανάποδα?

Αιγ-ύπτια