Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Made in China

-Πόσες καρφίτσες χωρά ενα πλοίο?
 -Ένα πλοίο
.