Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Τσίου

- Ποια είναι η αγαπημένη εφεύρεση των κοκκάδων?

- Το γραμμόφωνο...